Privacyverklaring

Privacyverklaring Dekro Horeca Totaal

Per 25-05-2018 treedt deze verklaring in werking als antwoord op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer u als (toekomstig) klant een overeenkomst met ons aangaat dan nemen wij uw (basis)gegevens op in onze administratie. Het betreft dan de NAW-gegevens van uw bedrijf. In sommige gevallen kan, op uw verzoek, ook uw persoonlijke NAW-gegevens hieraan worden toegevoegd. U heeft volledige controle over de informatie die u ons verschaft. Conform de nieuwe privacywetgeving kunt u op elk moment inzien welke gegevens we van u verwerkt hebben en op welke manier we deze gegevens gebruiken. Contactpermissies kunt u op elk moment wijzigen of intrekken.

Gegevens die wij van (potentiele)klanten hebben:

Bedrijfsnaam

Geslacht

KVK-nummer

BTW nummer

Bankgegevens  (indien van toepassing)

Adres

Aflever adres

Factuuradres

Telefoonnummer(s)/Telefoonnummer(s) van contactpersoon

Indien u uw emailadres aan ons verstrekt meldt u zich automatisch aan voor onze nieuwsbrief. Op dit email adres komen onze acties, folders en nieuwsberichten binnen. U kunt zich eenvoudig afmelden voor deze dienst door op de ‘afmeld link’ te klikken onderaan elk emailbericht dat u van ons ontvangt.

Alle (door u verstrekte) klantgegevens worden in ons interne systeem/netwerk opgeslagen. Het is Dekro Horeca Totaal en haar werknemers niet toegestaan deze gegevens, zonder nadrukkelijke toestemming van de klant, aan derden te verstrekken. Alle werknemers van Dekro Horeca Totaal B.V. hebben een overeenkomst getekend waarin dit expliciet vermeld staat.

Het handboek ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ en de ondertekende formulieren van klanten en werknemers liggen desgewenst ter inzage op ons kantoor op de Schaafdries 30 te Ravenstein.

Als u vragen heeft over uw privacy en/of uw gegevens neem gerust contact met ons op. Als u een afspraak wilt maken om het beleid/handboek ter inzage te zien eveneens.